• Saha
  • Saha

HAKA-WOOD - Koivusahatavara

Koivusahatavara-tuotteissaan Haka-Wood Oy käyttää jakoa neljään päälaatuluokkaan, joiden laatuvaatimukset on tiivistettynä kerätty seuraavaan yhteenvetoon:

  • Extra-priima -laatu on täysin oksaton ja virheetön laatu, joka sahataan parhaista tyvitukeista. Suonikkuuden (usein väriltään tummemmat juovat puuaineessa, etenkin rungon tyviosissa) määrä riippuu asiakkaasta; jotkut pitävät sitä puun luonnollisena kauneutena, toiset hyväksyvät sen vain, jos se sopii puutavaran värisävyyn. Särmäämättömän sahatavaranleveys vaihtelee asiakkaiden vaatimusten mukaan 75 mm - 150 mm, keskimäärin 100 mm. Tämä laatu myydään pääosin kotimaahan ja Ruotsiin.
  • Priima -laadussa toisen lappeen pitää olla virheetön. Huonommalla lappeella sallitaan muutamia kiinteitä oksia. Mustaa sydänpuuta ei sallita, vaalean sydänpuun määrästä päättää asiakas toimituskohtaisesti. Särmäämättömän laudan minimileveydet ovat vastaavat kuin extra-priima -laadussa.
  • Hyvä vientilaatu eroaa priimalaadusta siten, että oksia ja vaaleaa sydänpuuta sallitaan molemmilla lappeilla.
  • Tavallisessa vientilaadussa sallitaan kuolleita kiinteitä oksia, mutta ei irto-oksia. Myös kova sydänlaho sallitaan.

Pintalautalaatu sahataan yleensä puun pinnasta, koko on 19x63,5 - 89 mm, laadussa sallitaan pieniä kuivia oksia.

Pehmeää lahoa ei sallita missään laatuluokassa. Laatuja ei määritellä esim. oksien lukumäärän mukaan, vaan asiakkaan kanssa sovitaan kunkin tilauksen vaatimuksista.